I ВАРІАНТ

0 група (початківці) (Beginner) відповідає рівню А1

Курс розрахований на початківців, які раніше зовсім не вивчали мову. Заняття проходять по схемі базових курсів. По закінченню курсу відбувається перехід на Базовий курс 1.

Базовий курс 1 (Elementary) відповідає рівню А2

Дозволяє досконально оволодіти комунікативними навичками, 4 видами мовленнєвої діяльності /мовлення, слухання, письмо, читання / з акцентом на навичках мовлення та слухання; дає базові знання граматики та лексики, функціональних структур, які дозволяють спілкуватися в формальних та неформальних ситуаціях з носієм мови.
Слухачі також оволодівають елементами написання приватних та ділових листів, есе різних жанрів, а також читання текстів, різних за стилем та жанром.
Сучасна система тестування готує студентів до здачі екзаменів за міжнародним стандартом.
Слухачі досягають знань та вмінь, що відповідають рівню  відповідно до європейських стандартів оцінювання.
При необхідності можливо закінчити заняття на будь-якому рівні та отримати сертифікат нижчого рівня, за умови здачі екзамену.

 Базовий курс 2 (Pre-intermediate)відповідає рівнюB1

Слухачі досягають знань та вмінь, що відповідають рівню В1 відповідно до європейських стандартів оцінювання.

Базовий курс 3 (Intermediate) відповідає рівню В1- В 2

В кінці курсу слухачі досягають знань та вмінь, що відповідають рівню В2 відповідно до європейських стандартів оцінювання.
При необхідності можливо закінчити заняття на будь-якому рівні та отримати сертифікат нижчого рівня, за умови здачі екзамену.

Базовий курс 4 (Upper-intermediate) відповідає рівню В 2

Слухачі досягають знань та вмінь, що відповідають рівню В2 відповідно до європейських стандартів оцінювання.

Групи В2 +, С 1 (Advanced)

Один рівень (можливе продовження навчання). Слухачі досягають знань та вмінь, що відповідають рівню В2+, С 1. Курс розрахований на слухачів, що вже мають рівень незалежного користувача, та хочуть підтримати та поглибити свої знання та вміння.
Можливий курс з елементами бізнесу. Після завершення 5-го рівня видається довідка про прослуховування курсу. Підручники рівня FirstCertificate&Advanced. 

Дитячі групи

В дитячій групі(1-3 кл.)  діти навчаються говорити,читати, писати та прослуховувати тексти згідно вимогам програм англійських шкіл. У навчанні використовуються сучасні підручники, відеофільми, пісні, вірші та інші цікаві матеріали.

Підліткові групи

Підліткова (4-7 кл.) Курс розширює знання учнів, отримані у школі. Спрямований на оволодіння підлітками навичками усного та письмового спілкування іноземною мовою, поглиблює знання та вміння функціонально використовувати граматичні структури, розширює словниковий запас.

Індивідуальні групи

Групи індивідуального навчання складаються з 1-2 чоловік.
Строк занять, частотність, програма та рівень, який необхідно досягнути, обговорюється індивідуально з потенційними замовниками. .

Виїзні / корпоративні групи

Формування програми та встановлення рівнів, які необхідно досягти, проводиться на основі потреб замовника. .

Підготовка до ЗНО

Для тих, хто готується до здачі ЗНО з іноземної мови. Висококваліфіковані викладачі забезпечують належний тренінг та поглиблюють знання з іноземної мови.

TOEFL, FCE, IELTS

Підготовка до іспитів за міжнародними стандартами проходить згідно вимог до екзаменів за міжнародними стандартами.Строк занять, частотність, програма та рівень, який необхідно досягнути, обговорюється індивідуально з потенційними замовниками. .

Підготовка до екзамену в магістратуру

Курс організується для слухачів, які будуть здавати іспит з іноземної мови при вступі до магістратури.

E-lessons

E-lessons — це модульний навчально-методичний комплекс. Модулі пропонують граматично-лексичний матеріал за рівнями:

 • Beginner — для тих, хто ніколи не вчив англійську
 • Elementary — для тих, хто вивчав мову давно в школі / інституті
 • Pre-Intermediate — для тих, хто хоче подолати мовний бар’єр
 • Intermediate — для тих, хто розвиває свої розмовні навички
 • Upper-Intermediate — для тих, хто прагне вільно володіти мовою

Он-лайн уроки проходять у віртуальному середовищі, весь процес навчання відбувається з викладачем у віртуальному середовищі з використанням програми скайп (skype).

Викладання на наших курсах, в залежності від обраної Вами форми навчання, ведеться з використання підручників:

 • SpeakOut
 • TheNewCambridgeEnglishCourse
 • BusinessIntelligence
 • MarketLeader
 • Headway
 • Matters
 • BusinessOpportunities
 • Reward
 • Challenge
 • Success
 • Enterprise
 • TotalEnglish
 • EnglishTogether
 • NewInterchange
 • CambridgeEnglishforSchools
 • BusinessClass
 • Chatterbox
 • Mission

В програму входить читання літератури з аудіо-прослуховуванням.
Всім групам надаються сучасна технічна база, аудіо\відео матеріали і, звичайно, кваліфіковані викладачі. Приходьте, і Ви переконаєтесь, що вивчати мови можна з великим задоволенням.

 • Пропонуються гнучкі дисконтні програми для кожного рівня навчання .
 • На всіх запропонованих курсах для вступу на старші семестри проводиться безкоштовне тестування.
 • Після кожного семестру можливо отримання сертифікату того рівня, на якому слухач припиняє заняття (А1, А2, В1, В2, С1). Для цього необхідно скласти відповідний екзамен.
 • Пропонуються також базові курси з елементами бізнесу та виключно бізнес-курси
 • Пропонується організація корпоративних груп (на території замовника).

Німецька мова

Пропонуємо до вашої уваги вивчення німецької мови в мовному центрі «ОСТ-ВЕСТ»

Базовий курс 1 (використання базових підручників ThemenNeu 1, Themenneu 2)

Дозволяє досконально оволодіти комунікативними компетенціями, 4 видами мовленнєвої діяльності /мовлення, слухання, письмо, читання / з акцентом на навичках мовлення та слухання; дає базові знання граматики та лексики, функціональних структур, які дозволяють спілкуватися в формальних та неформальних ситуаціях з носієм мови.
Слухачі також оволодівають елементами написання приватних та ділових листів, есе різних жанрів, а також читання текстів, різних за стилем та жанром.
Сучасна система тестування готує студентів до здачі екзаменів за міжнародним стандартом.
Слухачі досягають знань та вмінь, що відповідають рівню А1, А2, В1 відповідно до європейських стандартів оцінювання.
При необхідності можливо закінчити заняття на любому рівні та отримати сертифікат нижчого рівня, за умови здачі екзамену.

Базовий курс 2 (використання базових підручників Themenneu 3, EM Neu 1)

Слухачі досягають знань та вмінь, що відповідають рівню В2C1 відповідно до європейських стандартів оцінювання

Базовий курс 2 (використання базових підручників  EMNeu 1, EMNeu 2, DAFVorbereitung)

Слухачі досягають знань та вмінь, що відповідають рівню С2 – можливість здачі екзамену DAF/DSH відповідно до європейських стандартів оцінювання.

Всім групам надаються зручно обладнані класи, сучасна технічна база і, звичайно, кваліфіковані викладачі. Приходьте і Ви переконаєтесь, що вивчати мови можна з великим задоволенням.

*****

 • Пропонуються гнучкі дисконтні програми кожного семестру.
 • На всіх запропонованих курсах для вступу на старші семестри проводиться безкоштовне тестування.
 • Після кожного семестру можливо отримання сертифікату того рівня, на якому слухач припиняє заняття (А1, А2, В1, В2). Для цього необхідно скласти відповідний екзамен.
 • Пропонуються також базові курси з елементами бізнесу та виключно бізнес-курси
 • Пропонується організація корпоративних груп (на території замовника).


A1
 – елементарний користувач (інтродуктивний або «відкриття»):
Може розуміти і вживати побутові повсякденні вирази, а також елементарні речення, необхідні для задоволення конкретних потреб. Може відрекомендуватись або представити когось та може запитувати та відповідати на запитання про деталі особистого життя, наприклад, де він/вона живе; про людей, яких він/вона знає; про речі, які він/вона має. Може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий прийти на допомогу.

А2 елементарний користувач (середній або рівень виживання):
Може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, а також елементарні речення, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. Може спілкуватися у простих і звичайних ситуаціях, де необхідний простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. Може описати простими мовними засобами вигляд його/її оточення, найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою безпосередніх потреб.

В1 незалежний користувач (рубіжний рівень):
Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, при навчанні, під час дозвілля, тощо. Може вирішити більшість питань під час перебування або подорожі у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв’язно висловитися на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії та амбіції, навести стислі пояснення і докази щодо точок зору та планів.

В2 незалежний користувач (просунутий рівень):
Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну теми, у тому числі й технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом. Може нормально спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає труднощів жодній з сторін. Може чітко, детально висловлюватись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

C1, C2, DAF/DSH – незалежний користувач (просунутий рівень), рівень здачі екзаменів для вступу у вузи Німеччини та Австрії, отримання роботи:

 

 • A1елементарний користувач (інтродуктивний або «відкриття»):
  Може розуміти і вживати побутові повсякденні вирази, а також елементарні речення, необхідні для задоволення конкретних потреб. Може відрекомендуватись або представити когось та може запитувати та відповідати на запитання про деталі особистого життя, наприклад, де він/вона живе; про людей, яких він/вона знає; про речі, які він/вона має. Може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий прийти на допомогу.
 • А2елементарний користувач (середній або рівень виживання):
  Може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, а також елементарні речення, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. Може спілкуватися у простих і звичайних ситуаціях, де необхідний простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. Може описати простими мовними засобами вигляд його/її оточення, найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою безпосередніх потреб.
 • В1незалежний користувач (рубіжний рівень):
  Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, при навчанні, під час дозвілля, тощо. Може вирішити більшість питань під час перебування або подорожі у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв’язно висловитися на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії та амбіції, навести стислі пояснення і докази щодо точок зору та планів.
 • В2незалежний користувач (просунутий рівень):
  Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну теми, у тому числі й технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом. Може нормально спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає труднощів жодній з сторін. Може чітко, детально висловлюватись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.